top of page
Er waart een spook door Europa
Letterbeeld bij Hans Vijgen
Karton en Photoshop
A typeface on the lawn in front of the Rietveld building by Artez. Coincidentally on the day that Google made its Streetview recordings and so captured the project on the internet.
Een letterbeeld op het gazon voor het Rietveld gebouw van Artez. Toevallig op de dag dat Google haar Streetview opnames maakte en zo het project vastlegde op het internet.
An experiment of oil was to create an underwater world, not put in the sun!
Een experiment van olie was een onderwaterwereld te creëren, niet in de zon zetten!
See under,
Project for Tessel Bruhl
Wax

Simple Tense Past 

A post apocalypic  hourglass

Project for Nicole Marinot

  •  Taphuys, Arnhem

  •  Merlet, Cuijk

Wood, sand and paper, sound by

http://travelsunnysamsara.com/

For a group exhibition of the third year of Artez with the theme time.
Voor een groepsexpositie van de derde jaars van Artez met als thema tijd.
Three different effects on sound, 2D drawing, 3D ceramics and a timebased work, Salt. see the video.
Drie verschillende uitwerkingen rond geluid, 2d tekening, 3d keramiek en een timebased werk, Salt. zie  de video.
Sound ,
Keramiek en  tekening
project bij Marion Duursema
bottom of page