top of page
Portrait photography
Some portraits of friends and acquaintances. In this series I managed to capture the persons as they really are. Their inner self comes out, as it were

Portretfotografie
Enkele portretten van vrienden en bekende.
In deze reeks is het me gelukt om de personen vast te leggen zoals ze echt zijn. Hun innerlijke komt als het ware naar buiten.

Rebecca 2018

Monique 2015

After 1 week spent together friends forever, a Bosnian and a Dutch student say goodbye.
Na 1 week samen doorgebracht te hebben vrienden voor altijd, een Bosnische en een Nederlandse leerling nemen afscheid.

Tim & Ciske, 2015

Photo project where we have to make a portrait. I have chosen to make a portrait of a friend where I was in the first session during our history education.
Foto project waarbij we een portret moeten maken. Ik heb gekozen om een portret te maken van een vriendin waarbij ik in de eerste zat tijdens onze geschiedenisopleiding.
 
Monique
The man whose prosthesis has become a selfie stick.
De man wiens prothese een selfiestick is geworden.

Muamar 2016

The man, Jeu Plastique, whose camera has become a prosthesis.
De man, Jeu Plastique wiens camera een prothese is geworden.

Jeu Plastique 2017

bottom of page