top of page
The man in the canoe tells the history of the Black roch desert and Kokai-Oe-ishi. Once the Black Rock desert was a beautiful sea with coral and colorful fish, and a man in a canoe floated on it.
De man in de kano vertelt de ontstaansgeschiedenis van de Black roch woestijn en Kokai-Oe-ishi. Ooit was de Black Rock woestijn een prachtige zee met koraal en kleurrijke vissen en een man in een kano dreef daarop. 

The man in the canoe

video 2018

In this video Jeu Plastique introduces you. This is made in the first year and also the expectations for the training and what it will deliver are discussed.​
In deze video stelt Jeu Plastique zich aan u voor.  Deze is gemaakt in het eerste jaar en  ook de verwachtingen naar de opleiding en wat het gaat opleveren komen aan bod.

Musca Dominicuzzz

Video 2016

In year three, Jeu Plastique will also solve the litter problem of the Mc Donalds. Good example of smart innovation, technical applicability and guaranteed success.
 
In jaar drie lost Jeu Plastique en passant ook maar eens even het zwerfafval probleem van de Mc Donalds op. Mooi voorbeeld van slimme innovatie, technische toepasbaarheid en gegarandeerd succes.
Animation made in the second year of the training at Artez. An attempt to catch a lunch mans trip in just over 1 minute.
 
Animatie gemaakt in het tweede jaar van de opleiding aan Artez. Een poging om een lunch mans trip in iets meer dan 1 minuut  te vangen.

LMT

animatie 2017

MC Beker

Video for Henning

Jeu Plastique shows in a short clip what is possible with an Akai MPX8, some salt and the Plates of Chladni, surprising!
 
Jeu Plastique laat in een korte clip zien wat er allemaal mogelijk is met een Akai MPX8, wat zout en de  Platen van Chladni, verrassend!
Salt
Video for Marion Duursema
Steel, Salt an MPX8

Salt, Jeu Plastique 2016

bottom of page