Jeu Plastique,

A history teacher

The storyteller who not only wanted to look back but also looked to the future. This a self-appointed futurology was also wanted to be pro active and so she started to develop and use creativity and ended up in the art world.

 
Een geschiedenisdocent 
De verhalen verteller die niet alleen maar terug wilde kijken maar ook eens naar de toekomst keek. Zodoende een    zelf benoemd futuroloog werd    Daarin ook pro actief  wilde zijn en zo zij creativiteit verder is gaan ontwikkelen en inzetten en zo in de kunstwereld terecht kwam.
Expo:
2019 Viller Mühle,             Goch                      group
2019 Finals                          Arnhem                group
2018 Viller Mühle,             Goch (D)               group
2018 WTSS                          Apeldoorn           solo
2018 Merlet,                        Cuijk,                     solo
2018 Taphuys,                    Arnhem,              group
2017 Stellicher,                  Arnhem,              group
2017 WTSS,                         Apeldoorn,         group
2017 Soulweight,              Amsterdam,      group
2016  WTSS,                        Amersfoort,       solo
2016 Colofon,                      Arnhem,              group
2015 Hernandez,               Nijmegen,           solo
2013 Lindenberg,              Nijmegen,          group
2012 Hernandez,               Nijmegen,          group
 
Apart from my own experiences, I also draw my inspiration from, among other things, literature, music and science.
Ik haal mijn inspiratie naast uit mijn eigen ervaringen ook uit  o.a.  literatuur, muziek en wetenschap.
Herman Brusselmans en Jeu
Fresku en Jeu
Erik Scherder en Jeu